SOI CẦU VIP BẠCH THỦ KÉP MIỀN BẮC

Cầu BẠCH THỦ KÉP MIỀN BẮC , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 98% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ KÉP MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé VÌ 1 TUẦN CẦU SẼ GÃY TỪ 1-2 HÔM. NÊN CÁC BẠN THEO ĐỀU NHÉ. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile...

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY BẠCH THỦ KÉP MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
02/06/2018      
01/06/2018 33  trượt  
31/05/2018  11 ăn lô  
30/05/2018  55 trượt  
29/05/2018 66  ăn lô  
28/05/2018 44  trượt  
27/05/2018  77 ăn lô  
26/05/2018  44 trượt  
25/05/2018  22 trượt  
24/05/2018  99 ăn lô  
23/05/2018  77 ăn lô  
22/05/2018  99 trượt  
21/05/2018  99 trượt  
20/05/2018  55 ăn lô  
19/05/2018 66  ăn lô  
18/05/2018 66  trượt  
17/05/2018  88 trượt   
16/05/2018  77 ăn lô  
15/05/2018  66 ăn lô  
14/05/2018  11 trượt  
13/05/2018  22 ăn lô  
12/05/2018 22  trượt  
11/05/2018  77  trượt  
10/05/2018  55 trượt  
09/05/2018  88 trượt  
08/05/2018 33   trượt  
07/05/2018 22  ăn lô  
06/05/2018 11 ăn lô  
05/05/2018  77  ăn lô 2 nháy
04/05/2018 22  ăn lô   
03/05/2018 33   trượt  
02/05/2018 55  ăn lô  2 nháy 
01/05/2018  66  ăn lô  2 nháy
30/04/2018 55   trượt  
29/04/2018 11   trượt  
28/04/2018  77  ăn lô  
27/04/2018 99   ăn lô  
26/04/2018 22 ăn lô   
25/04/2018 11  trượt   
24/04/2018 55   trượt  
23/04/2018 22  trượt   
22/04/2018 77   ăn lô  
21/04/2018  33 ăn lô   
20/04/2018  44 ăn lô  2 nháy 
19/04/2018  33  ăn lô   
18/04/2018 33   trượt  
17/04/2018 11  trượt   
16/04/2018 55  ăn lô  
15/04/2018 bảo trì    
14/04/2018 bảo trì    
13/04/2018 55   trượt  
12/04/2018  44  ăn lô  
11/04/2018 11   ăn lô  
10/04/2018 22   ăn lô  
09/04/2018  00  trượt  
08/04/2018 77   trượt  
07/04/2018  22  ăn lô  
06/04/2018 66  ăn lô   
05/04/2018 55  ăn lô   
04/04/2018 33  trượt   
03/04/2018 55   trượt  
02/04/2018 99   ăn lô  
01/04/2018 11   ăn lô  
31/03/2018 66   trượt  
30/03/2018 00  ăn lô  
29/03/2018 77   trượt  
28/03/2018  55 ăn lô   
27/03/2018  22 ăn lô  2 nháy 
26/03/2018 99   trượt  
25/03/2018  99  trượt  
24/03/2018 55   trượt  
23/03/2018 77  ăn lô   
22/03/2018 88  ăn lô   
21/03/2018 66   ăn lô  
20/03/2018 77   ăn lô  
19/03/2018 77   trượt  
18/03/2018 44  ăn lô   
17/03/2018 66  ăn lô   
16/03/2018 88   trượt  
15/03/2018  55  trượt  
14/03/2018 77   ăn lô  
13/03/2018  44  ăn lô  
12/03/2018  22 trượt   
11/03/2018 99   ăn lô 2 nháy 
10/03/2018 22   ăn lô  
09/03/2018  33 trượt  
08/03/2018 77   trượt  
07/03/2018 33   trượt  
06/03/2018 55   ăn lô  
05/03/2018 11   ăn lô  
04/03/2018 66   ăn lô  
03/03/2018 22  ăn lô  2 nháy 
02/03/2018 99   ăn lô  
01/03/2018 88   trượt  
28/02/2018 11  ăn lô   
27/02/2018  33  ăn lô  
26/02/2018 99   trượt  
25/02/2018 55  ăn lô   
24/02/2018  77 ăn lô  2 nháy 
23/02/2018 55   ăn lô  
22/02/2018  00  trượt  
21/02/2018 77   ăn lô 2 nháy 
20/02/2018  11  ăn lô  
19/02/2018  66  trượt  
15/02-18/02/2018 nghỉ tết    
14/02/2018  55 ăn lô   
13/02/2018  22  ăn lô  
12/02/2018 77  ăn lô   2 nháy
11/02/2018 88  trượt   
10/02/2018 55   trượt  
09/02/2018  11  trượt  
08/02/2018 77   ăn lô  
07/02/2018 66  trượt   
06/02/2018 88  ăn lô   
05/02/2018  55 ăn lô   
04/02/2018 33   ăn lô  
03/02/2018 77  ăn lô   
02/02/2018 33  trượt   
01/02/2018 88  ăn lô  2 nháy 
31/01/2018 22  ăn lô   
30/01/2018  11  trượt  
29/01/2018 99   trượt  
28/01/2018 55   trượt  
27/01/2018 33  ăn lô   
26/01/2018 77  ăn lô   
25/01/2018 00  ăn lô   
24/01/2018 99   trượt  
23/01/2018 88  ăn lô   
22/01/2018  55 trượt   
21/01/2018 22   ăn lô  
20/01/2018  44  ăn lô  
19/01/2018  33  ăn lô  
18/01/2018 11   trượt  
17/01/2018  22  ăn lô  
16/01/2018 77  ăn lô  x2 
15/01/2018 88  trượt  
14/01/2018 33   ăn lô  
13/01/2018  55 trượt   
12/01/2018 11  ăn lô   
11/01/2018  33  trượt  
10/01/2018  88  ăn lô  
09/01/2018  66  ăn lô  
08/01/2018  88  trượt  
07/01/2018 33   trượt  
06/01/2018  77 ăn lô   
05/01/2018 22   ăn lô  
04/01/2018  88  trượt  
03/01/2018 99  ăn lô   
02/01/2018 77   trượt  
01/01/2018  44 ăn lô   
31/12/2017 00  trượt   
30/12/2017 55  trượt   
29/12/2017 77   ăn lô  
27/12/2017  55  trượt  
26/12/2017 77  trượt   
25/12/2017 22  ăn lô   
24/12/2017  11 ăn lô   
23/12/2017  33  ăn lô  
22/12/2017 66   trượt  
21/12/2017  99  trượt  
20/12/2017 88   ăn lô  
19/12/2017 11   ăn lô  
18/12/2017 55   ăn lô  
17/12/2017  99  trượt  
16/12/2017 11   trượt  
15/12/2017 99   trượt  
14/12/2017 33   trượt  
13/12/2017 11   trượt  
12/12/2017 77  trượt   
11/12/2017 55  ăn lô   
10/12/2017 99  ăn lô  x2 
09/12/2017 11   ăn lô  
08/12/2017 77   trượt  
07/12/2017 66  ăn lô   
06/12/2017 99  trượt   
05/12/2017 77  ăn lô  x2 
04/12/2017 55   ăn lô  
03/12/2017 77   trượt  
02/12/2017 00 trượt  
01/12/2017 77  ăn lô  
30/11/2017 33  trượt   
29/11/2017 22  ăn lô   
28/11/2017 99  ăn lô  x2 
27/11/2017  22 trượt  
26/11/2017 44  ăn lô   
25/11/2017 88   ăn lô  
24/11/2017  11  trượt  
23/11/2017 55  ăn lô   
22/11/2017 11  trượt   
21/11/2017  66 ăn lô   
20/11/2017 00 ăn lô  
19/11/2017 99 trượt  
18/11/2017 00 ăn lô  
17/11/2017 99 trượt  
16/11/2017 22 trượt  
15/11/2017 77 an lô  
14/11/2017 88 trượt  
13/11/2017 33 ăn lô  
12/11/2017 66 ăn lô x2
11/11/2017 88 trượt  
10/11/2017 11 ăn lô  
09/11/2017 77 ăn lô  
08/11/2017 88 ăn lô  
07/11/2017 77 trượt  
06/11/2017 55 ăn lô  
05/10/2017 44 ăn lô  
04/11/2017 66 trượt  
03/11/2017 11 ăn lô  
02/11/2017 22 trượt  
01/11/2017 55 ăn lô  
31/10/2017 11 ăn lô  
30/10/2017 99 trượt  
29/10/2017 66 ăn lô 66
28/10/2017 88 ăn lô 88
27/10/2017 11 trượt  
26/10/2017 55  ăn lô   
25/10/2017 00 ăn lô   00
24/10/2017 44  ăn lô  44 
23/10/2017 66  ăn lô  66
22/10/2017 22   trượt  
21/10/2017 77  ăn lô  77 
20/10/2017 00   trượt  
19/10/2017 99  ăn lô  99 
18/10/2017 33  trượt   
17/10/2017 77  trượt   
16/10/2017 55  ăn lô  55 
15/10/2017 77   trượt  
14/10/2017 22  ăn lô  22 
13/10/2017 33  ăn lô  33 
12/10/2017  55 trượt   
11/10/2017 11  ăn lô  11 
10/10/2017 77  ăn lô  2 nháy 
09/10/2017  11  trượt  
08/10/2017 44  trượt   
07/10/2017 55  ăn lô    
06/10/2017  00 ăn lô  2 nháy 
05/10/2017 44  trượt   
04/10/2017 33  trượt   
03/10/2017 00  trượt  
02/10/2017  11 ăn lô  
01/10/2017 88  trượt  
30/09/2017 11  trượt  
29/09/2017  33 trượt  
28/09/2017  00 trượt  
27/09/2017  33 ăn lô   
26/09/2017 99  ăn lô  
25/09/2017  99 ăn lô  
24/09/2017  00 trượt  
23/09/2017 22  trượt  
22/09/2017  99 ăn lô  
21/09/2017 11  trượt  
20/09/2017  77 ăn lô  
19/09/2017 22   trượt  
18/09/2017 33   ăn lô  
17/09/2017 33  trượt   
16/09/2017  44  ăn lô 2 nháy
15/09/2017 22  trượt   
14/09/2017  77 trượt  
13/09/2017  88 ăn lô  
12/09/2017 00  ăn lô   
11/09/2017  99 trượt  
10/09/2017  00 trượt  
09/09/2017 33  ăn lô  
08/09/2017 11  ăn lô  
07/09/2017 11  trượt  
06/09/2017 55  trượt  
05/09/2017 77  ăn lô  
04/09/2017 00  trượt  
03/09/2017 00  ăn lô  
02/09/2017  99 ăn lô  
01/09/2017  11 ăn lô